Majetek a jeho odpisy pro VÚJ

1690 

Kategorie:

Lektor: Ing. Jana Mašková

Termín:
průběžně objednávejte (odkaz na školení je k dispozici 30 dnů)

Cena kurzu je 1690 Kč
Množstevní slevy:
2. a 3. posluchač – sleva 400 Kč (cena za osobu 1290 Kč)
4. posluchač a více – sleva 600 Kč (cena za osobu 1090 Kč)

Akreditace: Kurz není akreditován

Postup:
1. přihlásíte se,
2. zašleme studijní materiály v elektronické podobě,
3. zašleme odkaz na školení – přístup ke školení je 30 dnů
4. Vaše zpětná vazba, příp. dotazy

Kurz je určen:
Účetním obcí, měst, krajů a účetním příspěvkových organizací, tzn. účetním jednotkám, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s účetními postupy, kontrolami v souladu s platnou legislativou k danému programu.

OBSAH:

1. Právní rámec
2. Základní vymezení majetku a charakteristiky jednotlivých položek majetku
3. Svěřený a vypůjčený dlouhodobý majetek (zákon č. 250/2000 Sb., 89/2012 Sb.)
4. Neodpisovaný majetek
5. Způsoby ocenění majetku u vybrané účetní jednotky
6. Evidence majetku a jeho zaúčtování
7. Pohyby majetku v evidenci a jejich návaznost na účetní zápisy v účetnictví
8. Technické zhodnocení – teorie + příklad
9. Dlouhodobý majetek pořízený z investičního transferu (SÚ 403), transferový podíl – výpočet
10. Odpisy majetku podle ČÚS č. 708 – Odpisování DM
11. Pořízení majetku úplatně
12. Pořízení majetku bezúplatným převodem
13. Pořízení majetku vlastní činností
14. Vyřazení majetku škodou, mankem
15. Vyřazení majetku likvidací
16. Vyřazení majetku prodejem
17. Vyřazení majetku vkladem do obchodní společnosti
18. Bezúplatné převody majetku mezi VÚJ a mezi neVÚJ
19. Zásah do pořizovací ceny – příklady ve vazbě na ČÚS č. 710 – Dlouhodobý majetek
20. Majetek pořízený formou finančního leasingu
21. Reálná hodnota – majetek určený k prodeji
22. Technické zhodnocení u pronajatého majetku – příklad

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Majetek a jeho odpisy pro VÚJ“
Shopping Cart