ČÚS 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek v příkladech

890 

Kategorie:

Lektor: Ing. Jana Mašková

Termín:
průběžně objednávejte (odkaz na školení je k dispozici 30 dnů)

Cena kurzu je 890 Kč

Množstevní slevy:
2. a 3. posluchač – sleva 100 Kč (cena za osobu 790 Kč)
4. posluchač a více – sleva 200 Kč (cena za osobu 690 Kč)

Akreditace: Kurz není akreditován

Postup:
1. přihlásíte se,
2. zašleme studijní materiály v elektronické podobě,
3. zašleme odkaz na školení – přístup ke školení je 30 dnů
4. Vaše zpětná vazba, příp. dotazy

Kurz je určen:
Účetním obcí, měst, krajů a účetním příspěvkových organizací, tzn. účetním jednotkám, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s účetními postupy, kontrolami v souladu s platnou legislativou k danému programu.

OBSAH:

1. úvod
2. obsah ČÚS
3. obsah 1
4. Hranice DM
5. DM – členění
6. DHM – majetkové položky
7. DNM – majetkové položky
8. DHM a DNM – majetkové položky
9. Způsoby pořízení DM
10. Vedlejší pořizovací náklady – výpočet podílu
11. Nalezený DM
12. Vyřazení DM
13. SÚ 901, 902 – předpis
14. Zařazení DM
15. Vyřazení DM – obecně
16. Vyřazení DM – body ČÚS 710
17. Ocenění DM
18. Příklad – odhad ocenění
19. TZ – definice
20. Zařazení TZ – DNM
21. Zařazení TZ – DHM
22. DDNM
23. DDHM
24. Další způsoby účtování o DM
25. Vnitřní předpis
26. Příklad – DDHM přes rozvahový den
27. Sbírka za 1 Kč
28. Děkuji za pozornost

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „ČÚS 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek v příkladech“
Shopping Cart