Fond odměn, rezervní fondy, provozní transfery pro PO, problematika výsledku hospodaření

890 

Kategorie:

Lektor: Ing. Jana Mašková

Termín:
průběžně objednávejte (odkaz na školení je k dispozici 30 dnů)

Cena kurzu je 890 Kč
Množstevní slevy:
2. a 3. posluchač – sleva 100 Kč (cena za osobu 790 Kč)
4. posluchač a více – sleva 200 Kč (cena za osobu 690 Kč)

Akreditace: Kurz není akreditován

Postup:
1. přihlásíte se,
2. zašleme studijní materiály v elektronické podobě,
3. zašleme odkaz na školení – přístup ke školení je 30 dnů
4. Vaše zpětná vazba, příp. dotazy

Kurz je určen:
Účetním obcí, měst, krajů a účetním příspěvkových organizací, tzn. účetním jednotkám, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s účetními postupy, kontrolami v souladu s platnou legislativou k danému programu.

OBSAH:

1. Úvod
2. Právní rámec
3. Struktura ČÚS 704 – 1. část
4. Struktura ČÚS 704 – 2. část
5. Státní a místní PO
6. Přehled peněžních fondů
7. Zlepšený VH
8. Peněžní dary
9. Peněžní krytí peněžních fondů
10. Příklad krytí peněžních fondů
11. Peněžní fondy – základní pravidlo
12. Rozvaha č. 1. – peněžní krytí fondů
13. Rozvaha č. 2. – peněžní krytí fondů
14. Rozvaha č. 3. – peněžní krytí fondů
15. Peněžní prostředky PO
16. Fond odměn – rezervní fond
17. Fond odměn
18. FO – příklad
19. RF obecně
20. Tvorba a čerpání RF 413 – obecně
21. RF 413 – účetní zápisy
22. Akruální princip VÚJ
23. Rozdělení VH a časová osa
24. Porovnání účetního VH a zlepšeného VH
25. Časové rozlišení účtu 403 do výnosů – akruální zisk
26. Dotaz na VH
27. RF 414 – teorie
28. RF – zákon č. 250/2000 Sb. – peněžní dary účelově určené
29. RF 414 – účetně
30. RF 413 – 414 – účetně
31. Čerpání RF – další rozvoj činnosti
32. Nečerpaná účelová dotace – tvorba RF
33. Nečerpaná účelová dotace – záloha – příklad
34. Účelová dotace – tuzemsko
35. Účelové peněžní dary – tuzemsko – příklady
36. Účelové peněžní dary EU a další příklady
37. Srovnání – peněžní dary – RF a FI
38. Příklad na nevyčerpané PP z EU zaslané zálohou a vyúčtování
39. Přijetí peněžního daru do pokladny – účtování

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Fond odměn, rezervní fondy, provozní transfery pro PO, problematika výsledku hospodaření“
Shopping Cart