Fondy ÚSC – DSO

890 

Kategorie:

Lektor: Ing. Jana Mašková

Termín:
průběžně objednávejte (odkaz na školení je k dispozici 30 dnů)

Cena kurzu je 890 Kč
Množstevní slevy:
2. a 3. posluchač – sleva 100 Kč (cena za osobu 790 Kč)
4. posluchač a více – sleva 200 Kč (cena za osobu 690 Kč)

Akreditace: Kurz není akreditován

Postup:
1. přihlásíte se,
2. zašleme studijní materiály v elektronické podobě,
3. zašleme odkaz na školení – přístup ke školení je 30 dnů
4. Vaše zpětná vazba, příp. dotazy

Kurz je určen:
Účetním obcí, měst, krajů a účetním příspěvkových organizací, tzn. účetním jednotkám, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s účetními postupy, kontrolami v souladu s platnou legislativou k danému programu.

OBSAH:

1. Peněžní fondy ÚSC, DSO – úvod
2. Právní rámec
3. Výsledek hospodaření
4. Časová osa VH
5. Peněžní fondy obecně
6. Bod č. 8./704 peněžní fondy ÚSC, DSO
7. §§ 5.,6.,17./250/2000 Sb. – tvorba fondů – závěrečný účet
8. Závěrečný účet – fondy
9. Účelové, neúčelové fondy
10. Peněžní krytí peněžních fondů – kasička
11. Způsoby účtování
12. Tvorba fondů – 250/2000 Sb.
13. Monitor CSUIS – kontrola peněžního krytí fondů – 1. příklad
14. Monitor CSUIS – kontrola peněžního krytí fondů – 2. příklad
15. Monitor CSUIS – kontrola peněžního krytí fondů – 3. příklad
16. Nekrytý fond účtování
17. Peněžní dary
18. Vnitřní předpis
19. Tvorba a čerpání fondů obecně – účtování
20. Ostatní pěněžní fondy – souhrn
21. Sociální fond – vnitřní předpis
22. SF – obecně
23. Čerpání SF – peněžní a nepeněžní plnění
24. Přiměřené postupy – účtování SF – 1. část
25. Přiměřené postupy – účtování SF – 2. část
26. Přiměřené postupy – účtování SF – 3. část
27. Přiměřené postupy – účtování SF – 4. část
28. Přiměřené postupy – účtování SF – 5. část
29. Přiměřené postupy – účtování SF – 6. část
30. Přiměřené postupy – účtování SF – 7. část
31. Peněžní a nepeněžní plnění
32. Pořízení DM ze SF
33. Bytové půjčky
34. Stravenky
35. Izolačka
36. § 24/2/j/586/1992 Sb. – podmínky stravenek
37. Stravenkový paušál – legislativa 1.
38. Stravenkový paušál – legislativa 2.
39. Stravenky a stravenkový paušál
40. Účtování listinných stravenek
41. Účtování elektronických stravenek
42. Účtování stravenkového paušálu
43. SÚ 527 – tvorba SF – stravenky
44. Rekreace ze SF
45. Vstupenky, vzdělávací kursy, sportovní a kulturní akce
46. Sociální půjčky
47. Bankovní poplatky a přijaté úroky ze SF
48. Kontrola hospodaření SF
49. Peněžní dar ze SF daňově
50. Fond investic
51. FI rozvahově nebo výsledkově
52. Opravy z FI
53. FI rozvahově výsledkově VH =0
54. Oprava TZ pod 40 tis Kč TZ nad 40 tis Kč z FI
55. Dotaz FI
56. Prodej DM a tvorba FI – není postup RH
57. Prodej DM a tvorba FI – je postup RH
58. Příklady na fond investic
59. Fond obnovy DM
60. Rezervní fond
61. Další rozvoj činnosti – RF
62. Oprava neinvestičního DM
63. Fond sportovní, kulturní atd.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Fondy ÚSC – DSO“
Shopping Cart