Fond reprodukce, fond investic a investiční transfery v příkladech pro PO

890 

Kategorie:

Lektor: Ing. Jana Mašková

Termín:
průběžně objednávejte (odkaz na školení je k dispozici 30 dnů)

Cena kurzu je 890 Kč
Množstevní slevy:
2. a 3. posluchač – sleva 100 Kč (cena za osobu 790 Kč)
4. posluchač a více – sleva 200 Kč (cena za osobu 690 Kč)

Akreditace: Kurz není akreditován

Postup:
1. přihlásíte se,
2. zašleme studijní materiály v elektronické podobě,
3. zašleme odkaz na školení – přístup ke školení je 30 dnů
4. Vaše zpětná vazba, příp. dotazy

Kurz je určen:
Účetním příspěvkových organizací, tzn. účetním jednotkám, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s účetními postupy, kontrolami v souladu s platnou legislativou k danému programu.

OBSAH:

1. Fond investic
2. Právní rámec
3. ČÚS 704 – přehled 1. část
4. ČÚS 704 – přehled 2. část
5. Přehled fondů PO
6. Peněžní fondy, peněžní krytí
7. Peněžní krytí
8. Rozvaha PO – krytí peněžních fondů
9. Státní PO – 1.část
10. Státní PO – 2.část
11. Státní PO – 3.část
12. FI – obecně
13. Nekrytý FI – teorie
14. Problematika akruálního VH, DM pořízen z 403
15. Varianty účtování § 7/563/1991 Sb. – věrný a poctivý obraz ke snímku 14
16. Problematika akruálního VH, DM pořízen z 403, TP 0,5
17. Tvorba a čerpání FI
18. Tvorba FI, investiční transfer
19. Tvorba FI, prodej není postup RH
20. Tvorba FI, prodej – postup RH
21. Čerpání FI na opravy a údržby z 403
22. Bod 4.17./703 – časové rozlišení 403 ve 100 %
23. Čerpání FI z jiných peněžních prostředků
24. Oprava hrazena z peněz na provoz – FI nečerpat
25. Oprava hrazena z hospodářské činnosti – FI nečerpat
26. Oprava hrazena z investičního příspěvku a z RF převod na IF – čerpat IF
27. Oprava hrazena z PP na odpisy zaslané zřizovatelem
28. Odvod zřizovateli – 403
29. Odvod investičního příspěvku – 401
30. Kontrola FI – tabulka
31. Transfer ex ante – zálohy
32. Transfer ex post – peníze až po
33. Investiční transfer ex post – příklad
34. Bod 4.2.6./709 – transferový podíl se nemění – ex post
35. Odpisový plán před vyúčtováním – 403
36. Odpisový plán po vyúčtování – 403, transferový podíl se nemění
37. Investiční transfer ex ante – příklad
38. Bod 4.2.6./709, bez zásahu na kartu transferový podíl se nemění – ex ante
39. Dotaz – investiční transfer
40. Řešení dotazu
41. Časové rozlišení – 403
42. Vyúčtování investičního transferu a časové rozlišení – 403
43. Odvod porušení dotačních podmínek – 403
44. Dotaz – ex post na 511
45. Dotaz – ex post na 511 – pokračování

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Fond reprodukce, fond investic a investiční transfery v příkladech pro PO“
Shopping Cart