Dlouhodobý majetek a jeho technické zhodnocení

1097 

Kategorie:

Lektor: Ing. Jana Mašková

Termín:
průběžně objednávejte (odkaz na školení je k dispozici 30 dnů)

Cena kurzu je 1097 Kč
Množstevní slevy:
2. a 3. posluchač – sleva 100 Kč (cena za osobu 997 Kč)
4. posluchač a více – sleva 200 Kč (cena za osobu 897 Kč)

Akreditace: Kurz není akreditován

Postup:
1. přihlásíte se,
2. zašleme studijní materiály v elektronické podobě,
3. zašleme odkaz na školení – přístup ke školení budete mít 30 dnů od data úhrady
4. Vaše zpětná vazba, příp. dotazy

Kurz je určen:
Účetním obcí, měst, krajů a účetním příspěvkových organizací, tzn. účetním jednotkám, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s účetními postupy, kontrolami v souladu s platnou legislativou k danému programu.

OBSAH:

Dlouhodobý majetek a jeho technické zhodnocení

1. Úvod – DM a jeho TZ
2. Právní rámec
3. Právní rámec ČÚSy 701 – 710
4. Zkratky
5. Účetní, daňový odpis, odložená daň
6. Problematika ocenění
7. DM nehmotný a hmotný
8. DM ocenění
9. Financování DM
10. DPH – pravidlo účtování – je – není součástí PC
11. Vymezení TZ – definice
12. Hranice TZ – §§ 11,14 vyhlášky č. 410/ 2009 Sb.
13. TZ DHM – oprava – účetní zápisy
14. TZ DNM – účetní zápisy
15. Oprava a údržba
16. Okamžik zařazení DM
17. TZ – definice
18. TZ – zásah – posouzení hranic – nesčítá se – více okamžiků užívání
19. TZ – zásahy – posouzení hranic – sčítá se – jeden okamžik užívání
20. TZ nebo oprava
21. Pokyn D22 – výměna oken – pneumatiky
22. TZ nebo oprava
23. TZ nedokončené k 31. 12. – SÚ 042
24. Změna technických parametrů
25. Pokyn D 22
26. TZ – účetní a daňové hledisko
27. Pokyn D 22 – SMV – 1
28. Pokyn D 22 – SMV – 2
29. Pokyn D 22 – SMV – 3
30. Pokyn D 22 – TZ stavby – 1
31. Pokyn D 22 – TZ stavebního díla
32. TZ – nedílná součást stavby – shrnutí
33. Osobní výtah – komponentní odpisování – jedna karta – dva odpisové plány
34. Technologický výtah – SMV – SÚ 022
35. Semafor na vlastní komunikaci – SÚ 021
36. Semafor na cizí komunikaci
37. Trezor jako SÚ 022 a 021
38. Kamerový dohlížecí systém
39. Rolety – klimatizace
40. Zabezpečovací zařízení – radiátorové ventily
41. GPS
42. GPS – automobil
43. TZ pořízené z investičního transferu
44. Příklad A – Odpisový plán stavby před TZ
45. Příklad A – Odpisový plán po TZ – aktualizace odpisu a transferového podílu
46. Příklad B – Odpisový plán před TZ
47. Příklad B – Odpisový plán po TZ – aktualizace odpisového plánu
48. TZ DNM – účtování
49. TZ DHM – účtování – právní rámec
50. TZ – bezúplatné převody – svěřený – vypůjčený DM
51. Instalace kolejnic – oprava nebo TZ – SÚ 021 nebo SÚ 022
52. SW je součástí Hardware
53. Rekonstrukce budovy TZ – sčítání jednotlivých TZ zásahů – vnitřní předpis – jeden okamžik
54. Modernizace učebny – elektrorozvaděče
55. Děkuji Vám za pozornost

 

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Dlouhodobý majetek a jeho technické zhodnocení“
Shopping Cart