ČÚS č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech, ČÚS č. 702 – Otevírání a uzavírání účetních knih

890 

Kategorie:

Lektor: Ing. Jana Mašková

Termín:
průběžně objednávejte (odkaz na školení je k dispozici 30 dnů)

Cena kurzu je 890 Kč

Množstevní slevy:
2. a 3. posluchač – sleva 100 Kč (cena za osobu 790 Kč)
4. posluchač a více – sleva 200 Kč (cena za osobu 690 Kč)

Akreditace: Kurz není akreditován

Postup:
1. přihlásíte se,
2. zašleme studijní materiály v elektronické podobě,
3. zašleme odkaz na školení – přístup ke školení je 30 dnů
4. Vaše zpětná vazba, příp. dotazy

Kurz je určen:
Účetním obcí, měst, krajů a účetním příspěvkových organizací, tzn. účetním jednotkám, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s účetními postupy, kontrolami v souladu s platnou legislativou k danému programu.

OBSAH:

1. Úvod
2. Právní rámec
3. Obsah ČÚS 701
4. Směrná účtová osnova
5. SÚ AÚ DM
6. Zatížení DM věcným břemenem
7. 4.2./c/701
8. 4.2./i-n/701
9. Směrná účtová osnova a účtový rozvrh
10. Metodická pomůcka – RPxSÚ
11. Shrnutí bodu 4./701
12. Podrozvahové účty
13. Co je v rozvaze, není v podrozvaze
14. Podrozvahové účty – shrnutí
15. Účetní zápisy
16. Významnost informace
17. Zahraniční transfer je vždy významný
18. Shrnutí – ČÚS 701
19. Účetní zápisy
20. Účetní knihy
21. Vnitroorganizační účetnictví
22. Utajované informace
23. Dotazy I.
24. Dotazy II.
25. ČÚS 702
26. Otevírání a uzavírání účetních knih
27. VH a časová osa
28. Děkuji za pozornost

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „ČÚS č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech, ČÚS č. 702 – Otevírání a uzavírání účetních knih“
Shopping Cart