Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu Účetnictví VÚJ s.r.o. umístěného na webovém rozhraní www.ucetnictvivuj.cz mezi naší společností 

Účetnictví VÚJ s.r.o., se sídlem Anežky České 1125, 252 29 Dobřichovice

IČ: 04871685

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265926

Adresa pro doručování: 

Barbora Mašková
Anežky České 1125
252 29 Dobřichovice

Telefonní číslo: +420 732 855 925
Kontaktní e-mail: objednavky.maskova@ucetnictvivuj.czjako prodávajícím
a Vámi jako kupujícím    

Podávání objednávek – závaznost 

Všechny objednávky, které podáváte prostřednictvím internetového obchodu, se stanou závaznými v okamžiku, kdy projdete procesem potvrzení objednávky a kliknete na tlačítko „OBJEDNAT“. Jakákoliv změna stavu Vaší objednávky bude potvrzena na Vaši e-mailovou adresu, kterou zadáte při registraci uživatele. Pokud dojde z jakýchkoliv důvodů ke zpoždění dodávky, budete na to upozorněni.

Firma Účetnictví VÚJ s.r.o., která provozuje tento internetový obchod, není odpovědná za problémy vzniklé nesprávným použitím obchodu v rozporu s obchodními podmínkami.

Platební podmínky a druhy úhrady

Službu dodáváme prostřednictvím tohoto internetového obchodu pouze zákazníkům z České republiky.

Přednášky online jsou zasílány spolu s fakturou, kterou je možné uhradit pouze bankovním převodním příkazem (popřípadě jiným bezhotovostním převodem).

Postup při reklamaci

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně, a to poštou na adresu Barbora Mašková, Anežky České 1125, 252 29 Dobřichovice, nebo e-mailem, emailová adresa b.maskova@ucetnictvivuj.cz.

K reklamaci je nutné přiložit kopii faktury za služby, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace o postupu a způsobu vyřízení reklamace.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, má kupující možnost v případě reklamace domáhat se zejména, aby vadné služba byla opravena, nebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Záruka vrácení peněz

Vzhledem k tomu, že nemáte možnost si objednané službu předem detailně prohlédnout, umožňujeme Vám v případě nevhodně nebo omylem objednané služby,  tuto službu vrátit. Spolu s vrácenou službou je nutné zaslat kopii faktury a uvést bankovní spojení, abychom mohli příslušnou částku za službu vrátit.

Vrácení produktu musí být předem domluveno s Barborou Maškovou, kontakt: tel.: +420 775 966 894, email: b.maskova@ucetnictvivuj.cz

Účetnictví VÚJ s.r.o. si vyhrazuje právo vrácení produktu neakceptovat, pokud shledá důvod vrácení nedostatečným.

Stornování objednávek

Objednávku je možno stornovat bez udání důvodů telefonicky či e-mailem (tel.: +420 775 966 894, email: b.maskova@ucetnictvivuj.cz). Objednávka bude stornována, pokud dosud nedošlo k zaslání služby.

Nakládání s osobními daty

Účetnictví VÚJ s.r.o. se zavazuje respektovat důvěrný charakter vašich osobních a firemních dat. Data jsou chráněna proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám. Registrací na našich stránkách či učiněním objednávky vyjadřujete souhlas s použitím vašich dat pro vzájemné obchodní účely.

PŘEDNÁŠKY

Platba se provádí převodem na účet na základě vystavené faktury. V případě nezaplacení do data splatnosti může být účastník nahrazen jiným účastníkem čekajícím na uvolněné místo. Jsou-li volná místa těsně před konáním akce a zájemce nestihne uhradit účastnický poplatek, může se zájemce dohodnout s organizátorem na zaplacení faktury po akci. Veškeré fakturační záležitosti se řeší formou e-mailu nebo poštou. Kontaktní email: b.maskova@ucetnictvivuj.cz kontaktní adresa: Barbora Mašková, Anežky České 1125, 252 29 Dobřichovice.

REGISTRACE

Registrovaní uživatelé mají možnost stahování dokumentů v elektronické podobě.

STORNOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku na kurz je možno stornovat bez udání důvodů telefonicky či e-mailem, platbu vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena 7 pracovních dní před datem konání kurzu. (tel.: +420 775 966 894, email: b.maskova@ucetnictvivuj.cz

NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI DATY

Naše společnost se zavazuje respektovat důvěrný charakter vašich osobních a firemních dat. Data jsou chráněna proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám. Registrací na našich stránkách či učiněním objednávky vyjadřujete souhlas s použitím vašich dat pro vzájemné obchodní účely.

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ:

Barbora Mašková
Anežky České 1125
252 29 Dobřichovice

Telefonní číslo: +420 775 966 894
Kontaktní e-mail: b.maskova@ucetnictvivuj.cz

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://ucetnictvivuj.cz.

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, e-mailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje

Pokud požadujete obnovení hesla, vaše adresa IP bude uvedena v e-mailu pro obnovení hesla.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Shopping Cart