Kontakt

Účetnictví VÚJ s.r.o. se zabývá problematikou účetnictví vybraných účetních jednotek se specializací na účetnictví územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací.

Tyto stránky se zaměřují na problematiku účetnictví organizací, které účtují podle prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.

Účetnictví VÚJ s.r.o.
Anežky České 1125
252 29 Dobřichovice

IČ: 04871685

Ing. Jana Mašková

IČ: 60924306

m.732 855 925

E-mail: objednavky.maskova@ucetnictvivuj.cz

E-mail: maskovajanina@seznam.cz – dotazy

správa webů – Vojtěch Mašek, masek@ucetnictvivuj.cz, 731146031

 

 

Účetnictví VÚJ s.r.o.
Odbornou činnost zastupuje:

Ing. Jana Mašková, lektorka a autorka publikací pro VÚJ.

 

Shopping Cart