Dlouhodobý majetek vybraných účetních jednotek, jeho způsoby pořízení, vyřazení, jeho odpisování a evidence

Ve svém příspěvku se budu zabývat způsoby pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku, dále jeho účetním odpisováním, pokud je odpisován, dále evidencí a zachycením uvedené skutečnosti v účetnictví vybranou účetní jednotkou, která při vedení účetnictví postupuje podle ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen“zákon o účetnictví“) a podle vyhlášky č. 410/2009 …

Dlouhodobý majetek vybraných účetních jednotek, jeho způsoby pořízení, vyřazení, jeho odpisování a evidence Pokračovat ve čtení »