Transfery pro ÚSC a PO

890 

Kategorie:

Lektor: Ing. Jana Mašková

Termín:
průběžně objednávejte (odkaz na školení je k dispozici 30 dnů)

Cena kurzu je 890 Kč
Množstevní slevy:
2. a 3. posluchač – sleva 100 Kč (cena za osobu 790 Kč)
4. posluchač a více – sleva 200 Kč (cena za osobu 690 Kč)

Akreditace: Kurz není akreditován

Postup:
1. přihlásíte se,
2. zašleme studijní materiály v elektronické podobě,
3. zašleme odkaz na školení – přístup ke školení je 30 dnů
4. Vaše zpětná vazba, příp. dotazy

Kurz je určen:
Účetním obcí, měst, krajů a účetním příspěvkových organizací, tzn. účetním jednotkám, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s účetními postupy, kontrolami v souladu s platnou legislativou k danému programu.

OBSAH:
1. Úvod
2. Právní rámec
3. Právní rámec – ČÚSy
4. Tabulka – obsah bodů ČÚS 703
5. Tabulka – obsah bodů – 2. část
6. Členění transferů
7. Členění transferů – 2. část
8. SÚ rozvahové – transfery
9. SÚ výsledkové – transfery
10. Transfery obecně – pojmy
11. Definice – co je transfer
12. Definice – co není transfer
13. Návratná finanční výpomoc
14. Příspěvek na pořízení DM – není transfer
15. Pojmy
16. Účtování – poskytovatel
17. Investiční provozní transfery
18. Průtokový transfer – zprostředkovatel
19. Investiční transfer
20. Peněžní dar – fondy
21. Krátkodobost, dlouhodobost u transferových záloh
22. Účtování podrozvahy – tuzemské transfery
23. Definice transferové zálohy – krátkodobost, dlouhodobost
24. Podrozvaha – tuzemské transfery
25. Dohadné položky – 388, 389
26. Dohadná položka – odhad investičního transferu – odúčtování z podrozvahy
27. Zahraniční transfer – podrozvaha
28. Kursové rozdíly
29. Kursové rozdíly – ČNB – kursovní lístek
30. Kursové rozdíly – příklad
31. Bod 4.17./703 – časové rozlišení SÚ 403
32. Oprava a údržba – investiční transfer – Fond investic – bod 4.17./703
33. Transfery – ex post – ex ante
34. Provozní transfer od MF – časové rozlišení
35. Provozní transfer – podrozvaha
36. Investiční transfer – ex post – běžné období
37. Provozní transfer – dohadná položka – vyúčtování v dalším účetním období
38. Provozní transfer – dohadná položka – vyúčtování další období – ex ante – záloha
39. Investiční transfer – dohadná položka – vyúčtování další období – záloha – ex ante
40. Poskytovatel ÚSC
41. Poskytovatel – podrozvaha
42. Poskytovatel – podrozvaha – záloha – dohadná položka
43. Investiční transfer – ex post
44. Časové rozlišení SÚ 403 do výnosů – transferový podíl se nemění
45. Odpisový plán – investiční transfer – odhad – ex post
46. Odpisový plán – investiční transfer – transferový podíl se nemění – ex post
47. Investiční transfer – ex ante
48. Investiční transfer – ex ante – transferový podíl se nemění
49. Vyúčtování investičního transferu – doplatek a přeplatek
50. Odvod investičního transferu – bod 4.8./708 – transferový podíl se nemění
51. DM pořízený z investičního transferu – problematika časového rozlišení SÚ 403 a VH
52. Dotaz – kdy účtovat SÚ 346 a 348
53. Kdy účtovat na 672 a kdy na 671
54. Rezervní fond – odhad není chybou

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Transfery pro ÚSC a PO“
Shopping Cart