ČÚS 708 – Odpisování dlouhodobého majetku

1538 

Kategorie:

Lektor: Ing. Jana Mašková

Termín:
průběžně objednávejte (odkaz na školení je k dispozici 30 dnů)

Cena kurzu je 1538 Kč

Akreditace: Kurz není akreditován

Postup:
1. přihlásíte se,
2. zašleme studijní materiály v elektronické podobě,
3. zašleme odkaz na školení – přístup ke školení je 30 dnů
4. Vaše zpětná vazba, příp. dotazy

Kurz je určen:
Účetním obcí, měst, krajů a účetním příspěvkových organizací, tzn. účetním jednotkám, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s účetními postupy, kontrolami v souladu s platnou legislativou k danému programu.

OBSAH:

1. Úvod
2. Obsah
3. Právní rámec
4. Průřez standardem – 708
5. Účinnost ČÚS 708
6. Opotřebení DM
7. Problematika ocenění
8. Ocenění – zákon č. 563/1991 Sb, o účetnictví
9. Ocenění vyhláška č. 410/2009 Sb.
10. Ocenění – ČÚS č. 710
11. DM v rozvaze
12. DHM
13. DNM
14. Položky DM a výše ocenění – hranice
15. DM a doba používání
16. Neodpisovaný DM
17. Odhad nedokončeného DHM
18. DHM užíván – odhad ocenění
19. Základní pojmy 1
20. Základní pojmy 2
21. Vymezení pojmů
22. Kategorizace DM
23. Karta majetku
24. Účetní skupiny – jen pro účely přidělení kódu CZ – CPA, CZ – CC
25. Kategorizace 1
26. Kategorizace 2
27. Kategorizace 3
28. Kategorizace 4
29. Nově pořízený použitý DM
30. Vaše dotazy
31. Komponenta
32. Komponentní způsob
33. Transferový podíl
34. TP je roven nule nebo menší jak nula
35. Odpisový plán – příklad 1
36. Odpisový plán po aktualizaci – TZ – příklad 1
37. Odpisový plán – příklad 2
38. Odpisový plán po aktualizaci – TZ – příklad 2
39. Odvod IT – porušení dotačních podmínek – TP se neupravuje
40. Transferový podíl – 4.17. / 703
41. Zbytková hodnota
42. Prodej majetku – RH – zbytková hodnota
43. Odpisový plán před prodloužením doby
44. Zbytková hodnota – OP před prodloužením doby
45. Odpisový plán bez zbytkové hodnoty
46. Základní pravidla odpisování
47. Výpočet a sestavení odpisového plánu
48. Způsoby odpisování
49. Způsoby odpisování – druhy odpisů
50. Zjednodušený způsob zrušen
51. Příloha č. 2. zrušena
52. Příloha č. 3 zrušena
53. Rovnoměrný způsob
54. Rovnoměrné odpisy
55. Stanovení předpokládané doby – 5.5.2. / 708
56. Pořízení použitého DM
57. Příklad výpočtu a účtování – rovnoměrný způsob
58. Účtování zařazení DM – rovnoměrný zp. – DPH
59. Sestavení odpisového plánu k příkladu
60. Rovnoměrný způsob – výpočet % sazbou
61. Odpisový plán
62. Komponentní způsob – teorie
63. Komponentní zp. – příklad 1
64. Výkonové odpisy
65. Výkonový způsob – příklad 1
66. Výkonový zp. příklad 2
67. Prodloužení dob – 6.2. / 708
68. Aktualizace OD
69. Bezúplatné převody mezi VÚJ
70. Účtování odpisů
71. Časové rozlišení SÚ 403
72. Účtování odpisů
73. Kontroly DM
74. Kontroly – v rozvaze
75. Kontroly
76. Sbírka za 1Kč – účetně
77. Sbírka za 1 Kč v evidenci majetku
78. DM a DPH
79. Bod 4.2.6. / 709
80. Bod 4.2.6. / 709 – výše transferového podílu se nemění
81. Prodej RH – v kartě se neodpisuje
82. Způsoby vyřazení
83. DM plně odepsán
84. Vyřazení DM – není plně odepsán
85. Směrnice 1
86. Směrnice 2
87. Daňové odpisy 1
88. Daňové odpisy 2
89. Odložená daň 1
90. Odložená daň 2
91. Děkuji za pozornost

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „ČÚS 708 – Odpisování dlouhodobého majetku“
Shopping Cart