RÚZ 2022

1790 

Kategorie:

Lektor: Ing. Jana Mašková

Termín:
průběžně objednávejte (odkaz na školení je k dispozici 30 dnů)

Cena kurzu je 1790 Kč
Množstevní slevy:
2. a 3. posluchač – sleva 100 Kč (cena za osobu 1690 Kč)
4. posluchač a více – sleva 200 Kč (cena za osobu 1490 Kč)

Akreditace: Kurz není akreditován

Postup:
1. přihlásíte se,
2. zašleme studijní materiály v elektronické podobě,
3. zašleme odkaz na školení – přístup ke školení je 30 dnů
4. Vaše zpětná vazba, příp. dotazy

Kurz je určen:
Účetním obcí, měst, krajů a účetním příspěvkových organizací, tzn. účetním jednotkám, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s účetními postupy, kontrolami v souladu s platnou legislativou k danému programu.

OBSAH:

 1. Úvod
 2. Obsah školení
 3. Právní rámec
 4. Zkratky
 5. Výkazy RÚZ
 6. Významnost v ÚT
 7. Vnitřní předpis
 8. Cíl RÚZ
 9. Účetní uzávěrka a závěrka
 10. Přípravné práce – uzávěrka
 11. Ocenění – historický model oceňování
 12. Ocenění – § 25/563/1991 Sb.
 13. Ocenění – č. 410/2009 Sb.
 14. Ocenění – ČÚS 710
 15. Hlavní a hospodářská činnost
 16. Vylučování ztrátové hlavní činnosti v DP
 17. Časové rozlišení – dohadné položky
 18. Pojmy – příjmy – výnosy – výdaj – náklad
 19. Časové rozlišení
 20. Dohadné účty
 21. Odhad nedokončeného DM
 22. Ostatní majetek – SÚ 909
 23. Podrozvaha – SÚ 901, 902
 24. Dlouhodobý majetek – rozdělení
 25. Dlouhodobý majetek – kontroly
 26. Kontrola DM – stav za ÚT se stavem z evidence majetku za druh majetku
 27. Kontroly – SÚ 551
 28. Prodlužování dob – DM
 29. Prodlužování dob – bod 6. 2./ČÚS 708
 30. Neodpisovaný majetek
 31. DM k prodeji – RH
 32. Prodej DM reálnou hodnotou – teorie
 33. Příklad – prodej RH
 34. Změna ocenění – RH
 35. Kontrola – SÚ 042
 36. TZ – teorie
 37. TZ DNM
 38. Zařazení jednotlivých TZ – různé okamžiky – zhodnocení hranic TZ
 39. Zařazení jednotlivých TZ – jedním okamžikem – TZ se sčítají – vnitřní předpis
 40. TZ – nedokončené k 31. 12. – zůstává na 042
 41. Aktivace DM – majetek vytvořený vlastní činností
 42. Zásoby na cestě – nevyfakturované dodávky
 43. Dohadné položky – transfery
 44. Odhad investičního transferu – ex ante
 45. Odhad investičního transferu – ex post
 46. Peněžní dary
 47. Zálohy – transfery – krátkodobost – dlouhodobost
 48. Krátkodobost – dlouhodobost – obecně – § 19/ 8/563/1991 Sb.
 49. Významnost informace
 50. Odhad investičního transferu – bod 4. 7./703
 51. Kontrola – SÚ 403
 52. Odpisový plán
 53. Vyúčtování investičního transferu
 54. Bod 4.2 .6./709 – Zařazení DM před vyúčtováním investičního transferu
 55. Odpisový plán – 4. 2. 6./709
 56. Porušení dotačních podmínek – 4. 8./708
 57. Nespotřebované PP do fondu 414 – bod 6.3.1.písm. c/704
 58. Nespotřebované PP – SÚ 414 – příklad
 59. Peněžní dary během jednoho účetního období
 60. Tuzemské nespotřebované provozní dotace
 61. Zahraniční nespotřebované provozní dotace
 62. Investiční peněžní příspěvek od zřizovatele – není transfer
 63. Peněžní fondy obecně
 64. Krytí peněžních fondů
 65. Krytí peněžních fondů – příklad
 66. Rozvaha PO – web Monitor – kontrola krytí SÚ 412
 67. Rozvaha PO – web Monitor – krytí fondů
 68. Rozvaha PO – web Monitor – nekrytí fondů
 69. Rozvaha ÚSC – web Monitor – kontrola krytí fondů
 70. Tabulka na kontrolu krytí fondů
 71. Nekrytý investiční fond – teorie
 72. Nekrytý investiční fond – příklad
 73. Účetní rezervy
 74. Účtování rezervy
 75. Opravné položky
 76. Metodika a účtování – OP
 77. Výčet neuhrazených pohledávek, ke kterým se netvoří OP
 78. OP se tvoří k některým vyjmenovaným pohledávkám
 79. Metodická pomůcka – OP
 80. Výpočet OP
 81. Účtování OP
 82. Věcná břemena
 83. VB – příklad
 84. Zánik, vyřazení pohledávek
 85. Kontrola SÚ 321
 86. Předpis mezd
 87. Pokladny – PO a ÚSC
 88. Kursové rozdíly
 89. Kursové rozdíly – obecně
 90. Kursové rozdíly – pokladna
 91. Nerealizované kursové rozdíly
 92. DPH
 93. Inventarizační rozdíly
 94. Vykazování záporných zůstatků
 95. Opravy a SÚ 408
 96. Vlastní daň z příjmů
 97. Uzávěrka – ČÚS č. 702
 98. VH a časová osa
 99. Rozdělení a účtování VH

 

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „RÚZ 2022“
Shopping Cart