Roční účetní závěrka v příkladech 2023

1790 

Kategorie:

Lektor: Ing. Jana Mašková

Termín:
průběžně objednávejte (odkaz na školení je k dispozici 90 dnů)

Cena kurzu je 1790 Kč

Akreditace: není akreditován.

Postup:
1. přihlásíte se,
2. zašleme studijní materiály v elektronické podobě,
3. zašleme odkaz na školení – přístup ke školení je 90 dnů
4. Vaše zpětná vazba, příp. dotazy

Kurz je určen:
Účetním obcí, měst, krajů a účetním příspěvkových organizací, tzn. účetním jednotkám, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s účetními postupy, kontrolami v souladu s platnou legislativou k danému programu.

OBSAH:

1. Úvod
2. Obsah školení
3. Právní rámec
4. Zkratky
5. Výkazy RÚZ
6. Významnost účetní informace
7. Významnost § 19/7 ZoÚ
8. Cíl RÚZ
9. Účetní uzávěrka a závěrka
10. Přípravné práce
11. Problematika stanovení PC
12. Oceňování § 25 ZoÚ
13. Ocenění – 410/2009 Sb.
14. Ocenění ČÚS 710
15. Hlavní a hospodářská činnost
16. Veřejně prospěšný poplatník – §18a – DzPr
17. Časové rozlišení, dohadné položky
18. Účetní, rozpočtové a daňové pojmy
19. Příklady: časové rozlišení
20. SÚ 388 – 389
21. Odhad nedokončeného DM
22. Podrozvahové účty
23. SÚ 901 – 902
24. Přehled DM
25. Kontroly DM
26. Kontroly DM 2
27. Účetní odpisy
28. Aktualizace odpisového plánu
29. Prodlužování doby u DM
30. Neodpisovaný DM
31. Prodej DM RH
32. Teorie RH
33. Příklad RH
34. Přecenění účtu 035, 036
35. Nedokončený DM
36. TZ DM
37. TZ nehmotný DM
38. Jednotlivé TZ – posuzování z pohledu hranice
39. TZ k jedné kartě – součet za období
40. TZ započaté v běžném období k 31. 12. na účtu 041, 042
41. Aktivace DM – DM vytvořený vlastní činností
42. SÚ 112 nevyfakturované dodávky
43. Dohadné položky – transfery
44. Transfer – ex ante
45. Transfer – ex post
46. Peněžní dary
47. Krátkodobost – dlouhodobost – transfery
48. Krátkodobost – dlouhodobost – ZoÚ
49. Transfery – záloha
50. Transfery – odhad
51. Časové rozlišení investičního transferu
52. Odpisový plán
53. Vyúčtování investičního transferu
54. Bod 4.2.6./709 – transferový podíl se nemění
55. Bod 4.2.6./709 – odpisový plán
56. Odvod investičního transferu
57. Provozní nespotřebované PP z EU do RF
58. Příklad nespotřebované PP z EU
59. Provozní transfery – příklad č.1
60. Provozní transfery – příklad č.2
61. Provozní transfery zahraniční – příklad č. 3
62. Investiční příspěvek od zřizovatele
63. Peněžní fondy
64. Krytí peněžních fondů
65. Krytí peněžních fondů – příklad
66. Rozvaha PO – web Monitor – kontrola krytí 412
67. Rozvaha PO – web Monitor – krytí fondů
68. Rozvaha PO – web Monitor – nekrytí fondů
69. Rozvaha ÚSC – web Monitor – kontrola krytí fondů
70. Tabulka na kontrolu krytí fondů
71. Nekrytý investiční fond – teorie
72. Nekrytý investiční fond – příklad
73. Účetní rezervy obecně
74. Účtování účetní rezervy
75. OP obecně
76. Účetní metodika OP
77. Pohledávky netvoří se k nim OP
78. Tvorba OP
79. Metodická pomůcka k výpočtu pohledávek
80. Výpočet OP metodickou pomůckou
81. Účtování OP
82. Věcná břemena
83. VB – příklad
84. Zánik – vyřazení pohledávek
85. Kontrola SÚ 321
86. Předpis mezd
87. Pokladny PO a ÚSC
88. Kurzové rozdíly – teorie
89. Kursové rozdíly – obecně
90. Kursové rozdíly – pokladna
91. Nerealizované kursové rozdíly
92. DPH
93. Inventarizační rozdíly
94. Vykazování záporných zůstatků
95. Opravy a SÚ 408
96. Vlastní daň z příjmů
97. Uzávěrka – ČÚS č.702
98. VH a časová osa
99. Rozdělení a účtování VH
100. Děkuji za pozornost

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Roční účetní závěrka v příkladech 2023“
Shopping Cart