Inventarizace 2022

1097 

Kategorie:

Lektor: Ing. Jana Mašková

Termín:
průběžně objednávejte (odkaz na školení je k dispozici 30 dnů)

Cena kurzu je 1097 Kč
Množstevní slevy:
2. a 3. posluchač – sleva 100 Kč (cena za osobu 997 Kč)
4. posluchač a více – sleva 200 Kč (cena za osobu 797 Kč)

Akreditace: Kurz není akreditován

Postup:
1. přihlásíte se,
2. zašleme studijní materiály v elektronické podobě,
3. zašleme odkaz na školení – přístup ke školení je 30 dnů
4. Vaše zpětná vazba, příp. dotazy

Kurz je určen:
Účetním obcí, měst, krajů a účetním příspěvkových organizací, tzn. účetním jednotkám, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s účetními postupy, kontrolami v souladu s platnou legislativou k danému programu.

OBSAH:
1. Úvod
2. Obsah
3. Právní rámec
4. Účel inventarizace
5. Základní pojmy – 1
6. Základní pojmy – 2
7. Inventarizace – souhrn
8. Inventarizace – druhy
9. Úschova inventarizační dokumentace
10. Odpovědnost za inventarizaci
11. Invi komise
12. Vnitřní předpis – plán inventur
13. Návrh a schválení plánu inventur
14. Plán inventur – datumy
15. Plán inventur – účtový rozvrh
16. Inventarizace
17. Fyzická inventura
18. Fyzická inventura – soupis
19. Dokladová inventura – svěřený a vypůjčený DM
20. Zjednodušená inventura
21. Zjednodušená inventura – SÚ 401
22. Zjednodušená inventura 406-407-408
23. Zjednodušená inventura – účtová skupina 41x
24. Inventarizační soupis
25. Příklad – inventarizační soupis
26. Inventurní záznam
27. Inventarizační zúčtovatelné rozdíly
28. Manko – schodek – přebytek
29. Účtování invi rozdílů
30. Inventarizační zpráva
31. Kontroly v rozvaze – sestavy z evidence majetku
32. Stavby
33. Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory
34. DDHM
35. Ostatní hmotný DM
36. Pozemky
37. DM určená k prodeji
38. 013 Software
39. 019 – Ostatní DNM
40. Reálná hodnota – SÚ 036
41. Kontroly
42. Bod 6.2. – 708
43. Prodloužení doby – odpisový plán
44. Pokladna ceniny – bankovní účet
45. Pokladny – ÚSC – režim oddělené pokladny
46. Kladné – záporné zůstatky k 31 12
47. Investiční transfer v rozvaze a příloze
48. Invi opravných položek k pohledávkám
49. Invi – závazky
50. Dokladová invi – 321
51. Funkce S vyhledat
52. Inventarizace mzdových účtů
53. Invi – 343
54. Dotazy – ceniny
55. Dotazy – datumy

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Inventarizace 2022“
Shopping Cart