Inventarizace 2022

1097 

Kategorie:

Lektor: Ing. Jana Mašková

Termín:
průběžně objednávejte (odkaz na školení je k dispozici 90 dnů)

Cena kurzu je 1097 Kč

Akreditace: není akreditován.

Postup:
1. přihlásíte se,
2. zašleme studijní materiály v elektronické podobě,
3. zašleme odkaz na školení – přístup ke školení je 90 dnů
4. Vaše zpětná vazba, příp. dotazy

Kurz je určen:
Účetním obcí, měst, krajů a účetním příspěvkových organizací, tzn. účetním jednotkám, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s účetními postupy, kontrolami v souladu s platnou legislativou k danému programu.

OBSAH:

1. Úvod
2. Obsah
3. Právní rámec
4. Účel inventarizace
5. Základní pojmy – 1.
6. Základní pojmy – 2.
7. Inventarizace – souhrn
8. Inventarizace – druhy
9. Úschova – inventarizační dokumentace
10. Odpovědnost za inventarizaci
11. INVI komise
12. Vnitřní předpis – plán inventur
13. Návrh a schválení plánu inventur
14. Plán inventur – datumy
15. Plán inventur – účtový rozvrh
16. Inventarizace
17. Fyzická inventura
18. Fyzická inventura – soupis
19. Dokladová inventura – svěřený a vypůjčený DM
20. Zjednodušená inventura
21. Zjednodušená inventura – SÚ 401
22. Zjednodušená inventura – SÚ 406, 407, 408
23. Zjednodušená inventura – účtová skupina 41x
24. Inventarizační soupis
25. Inventarizační soupis
26. Inventurní záznam
27. Účtování invi rozdílů
28. INVI rozdíly
29. Účtování INVI rozdílů
30. Inventarizační zpráva
31. Kontroly v rozvaze – sestavy z evidence majetku
32. Stavby
33. Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory
34. DDHM
35. Ostatní hmotný DM
36. Pozemky
37. DM určená k prodeji
38. Software
39. Ostatní DNM
40. Dlouhodobý majetek určený k prodeji
41. Kontroly
42. Bod 6.2 ./708
43. Prodloužení doby – odpisový plán
44. Pokladna – ceniny – bankovní účet
45. Pokladny – ÚSC – režim oddělené pokladny
46. § 4/8/410/ 2009 Sb. – záporné zůstatky
47. Investiční transfer v rozvaze a v příloze
48. INVI opravných položek k pohledávkám
49. INVI závazky
50. Dokladová INVI – SÚ 321
51. Funkce S vyhledat
52. Inventarizace mzdových účtů
53. INVI – SÚ 343
54. Dotazy – ceniny
55. Dotazy – datumy
56. Děkuji za pozornost

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Inventarizace 2022“
Shopping Cart